Υδραυλικές ράμπες εξομοίωσης επιπέδων

Υδραυλικές ράμπες εξομοίωσης επιπέδων με προέκταση

Η άνευ σταθερών διαβαθμίσεων προέκταση του NovoDock L 500i καθιστά δυνατή μια εξαιρετικά ακριβή διαδικασία φορτοεκφόρτωσης. Με το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου i-Vision TA, ο χειρισμός των υδραυλικών ραμπών εξομοίωσης επιπέδων πραγματοποιείται άνετα και με ασφάλεια. Όπως όλα τα προϊόντα Green Solution, έτσι και τα NovoDock L 500i και L 550i μειώνουν τις δαπάνες σας – χάρη στη μείωση του CO2.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

στάνταρ GreenPlus πακέτο, έως και 70 % εξοικονόμηση ενέργειας,

κατ' επιλογή με βιολογικό έλαιο χωρίς πρόσθετο κόστος

εξαρτήματα που πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας RoHS

βαφή που πληρεί τις προδιαγραφές VOC

NovoDock L 500i
Τα πλεονεκτήματά σας με μία ματιά

στάνταρ πακέτο ErgoPlus

υψηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας για τους εργαζόμενους και προστασία των μεταφερόμενων προϊόντων χάρη στην χωρίς σταθερές διαβαθμίσεις προέκταση χάρη στην οποία επιτυγχάνεται εξομοίωση ύψους επιπέδων

χαμηλότερο κόστος μέσων μεταφοράς

NovoDock L 550i
Τα πλεονεκτήματά σας με μία ματιά

ενόψει της υψηλότερης φέρουσας ικανότητας των 100 kN, ενδείκνυται ιδιαίτερα για μεγάλου βάρους μεταφερόμενα προϊόντα

Υδραυλικές ράμπες εξομοίωσης επιπέδων με πτυσσόμενο χείλος

Τα μοντέλα NovoDock L 300i και L 350i με πτυσσόμενο χείλος έχουν καθιερωθεί ως η βασική έκδοση στον τομέα της τεχνολογίας φορτοεκφορτώσεων. Με το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου i-Vision-HA, ο χειρισμός των υδραυλικών ραμπών εξομοίωσης επιπέδων πραγματοποιείται άνετα και με ασφάλεια. Όπως όλα τα προϊόντα Green Solution, έτσι και τα NovoDock L 300i και L 350i συντελούν, χάρη στη βελτιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών, σε μια μείωση των εκπομπών CO2 και μια μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

στάνταρ GreenPlus πακέτο, έως και 70 % εξοικονόμηση ενέργειας, κατ' επιλογή με βιολογικό έλαιο χωρίς πρόσθετο κόστος

εξαρτήματα που πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας RoHS

βαφή που πληρεί τις προδιαγραφές VOC

NovoDock L 300i
Τα πλεονεκτήματά σας με μία ματιά

κλασικό προϊόν τεχνολογίας φορτοεκφορτώσεων σε συνδυασμό με την πιο σύγχρονη τεχνολογία συστημάτων ελέγχου

NovoDock L 350i
Τα πλεονεκτήματά σας με μία ματιά

ενόψει της υψηλότερης φέρουσας ικανότητας των 100 kN, ενδείκνυται ιδιαίτερα για μεγάλου βάρους μεταφερόμενα προϊόντα

Υδραυλικές ράμπες εξομοίωσης επιπέδων με χαλύβδινο πλαίσιο

Μέσω του χαλύβδινου πλαισίου καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση των NovoDock P 1500i και P 1300i μπροστά από το κτήριο και επίσης μπορεί να αποτελέσει τη βάση για έναν θυροφράκτη φορτοεκφορτώσεων. Με το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου i-Vision, ο χειρισμός των υδραυλικών ραμπών εξομοίωσης επιπέδων πραγματοποιείται άνετα και με ασφάλεια. Όπως όλα τα προϊόντα Green Solution, έτσι και τα NovoDock P 1500i και P 1300i μειώνουν τις δαπάνες σας χάρη στη μείωση του CO2.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

στάνταρ GreenPlus πακέτο, έως και 70 % εξοικονόμηση ενέργειας, κατ' επιλογή με βιολογικό έλαιο χωρίς πρόσθετο κόστος

εξαρτήματα που πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας RoHS

βαφή που πληρεί τις προδιαγραφές VOC

NovoDock P 1500i
Τα πλεονεκτήματά σας με μία ματιά

ErgoPlus-πακέτο στον βασικό εξοπλισμό

υψηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας για τους εργαζόμενους και προστασία των μεταφερόμενων προϊόντων χάρη στην χωρίς σταθερές διαβαθμίσεις προέκταση χάρη στην οποία επιτυγχάνεται εξομοίωση ύψους επιπέδων

χαμηλότερο κόστος μέσων μεταφοράς

NovoDock P 1300i
Τα πλεονεκτήματά σας με μία ματιά

οικονομική λύση σε συνδυασμό με την πιο σύγχρονη τεχνολογία συστημάτων ελέγχου

Εξοπλισμοί!

Σας τραβήξαμε το ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας;