Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltor
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore Thermo 40 mm
Industrie-Sektionaltore mit Fenster
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore Novolux 60 mm
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore Feuerwehr
Industrie-Sektionaltore in dunkelrot

Συστήματα ασφαλείας

Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική κατά τη χρήση των συχνά μεγάλου βάρους σπαστών θυρών, οι οποίες κινούνται κάθετα. Για αυτό, η Novoferm προσφέρει μηχανικές και ηλεκτρονικές διατάξεις ασφαλείας, οι οποίες αποτρέπουν η πόρτα να χτυπήσει ανθρώπους, οχήματα ή εμπόδια προξενώντας τραυματισμούς ή ζημιά στην πόρτα και/ή σε αντικείμενα. Ωστόσο, η υπερβολική ασφάλεια μίας σπαστής πόρτας συχνά είναι μη αναγκαία και μπορεί να αποτελεί μειονέκτημα.

Αυτή απαιτεί για παράδειγμα πρόσθετο χώρο για την εγκατάσταση και τη χρήση, ταυτόχρονα διάφορα μέρη μπορεί να εμποδίζουν το ένα το άλλο ή και να προξενούν ζημιές. Για αυτό η Novoferm συνιστά να τηρούνται καταρχάς οι ισχύουσες προδιαγραφές. Σύμφωνα με αυτές, φροντίζουμε για ιδανικά συστήματα ασφαλείας, τα οποία είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό TÜV Nord και ικανοποιούν αυστηρές απαιτήσεις ελέγχου και πρότυπα.

Σας τραβήξαμε το ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας;