Μηχανικές ράμπες φορτοεκφόρτωσης

Η NovoDock L 150 και η L 100 ελέγχονται εύκολα και απλά μέσω ενός χειριστηρίου. Και οι δύο γέφυρες φορτοεκφόρτωσης συναρμολογούνται σε μία ράμπα.

NovoDock L 150
Τα πλεονεκτήματά σας με μία ματιά

για σταθερή εγκατάσταση ή με δυνατότητα πλευρικής μετατόπισης

εξομοιώνει μικρές έως μεσαίες υψομετρικές διαφορές μεταξύ της καρότσας του οχήματος.και της επιφάνειας της ράμπας

προσαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές ράμπες

NovoDock L 100
Τα πλεονεκτήματά σας με μία ματιά

κάνει εφικτές τις φορτοεκφορτώσεις σε ιδιαίτερα στενούς χώρους

αθόρυβη

Εξοπλισμοί!

Σας τραβήξαμε το ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας;