Συστήματα απόσβεσης

Ελαστικοί αποσβεστήρες
Τα πλεονεκτήματά σας με μία ματιά

Αποσβεστήρες πρόσκρουσης από τεχνητό καουτσούκ

Μείγμα τεχνητού καουτσούκ υψηλής ποιότητας

Μεγάλη αντοχή στη φθορά λόγω τριβής

Μετατόπιση ελαστικού έως και 20 mm

Τεχνικά στοιχεία

Έκδοση (mm)

Κατάλληλοι για

Ιδιότητες προϊόντος

400 x 80 x 70

μικρή συχνότητα φορτοεκφόρτωσης

Προστασία κτηρίου •

Αντοχή •

Life Cycle Cost ••

250 x 250 x 90

μικρή συχνότητα φορτοεκφόρτωσης, γέφυρες με πτυσσόμενο χείλος

Προστασία κτηρίου ••

Αντοχή •

Life Cycle Cost ••

250 x 250 x 140

μικρή συχνότητα φορτοεκφόρτωσης, προεκτάσεις

Προστασία κτηρίου ••

Αντοχή •

Life Cycle Cost ••

500 x 250 x 90

μικρή έως μεσαία συχνότητα φορτοεκφόρτωσης, γέφυρες με πτυσσόμενο χείλος

Προστασία κτηρίου ••

Αντοχή ••

Life Cycle Cost •••

500 x 250 x 140

μικρή έως μεσαία συχνότητα φορτοεκφόρτωσης, προεκτάσεις

Προστασία κτηρίου ••

Αντοχή ••

Life Cycle Cost •••

Αποσβεστήρες από χάλυβα ελατηρίων
Τα πλεονεκτήματά σας με μία ματιά

Αποσβεστήρες πρόσκρουσης από 15 mm χάλυβα ελατηρίων, με κινητή έδραση

Μετατόπιση ελαστικού έως και 40 mm

χωρίς φθορές

Τεχνικά στοιχεία

Έκδοση (mm)

Κατάλληλοι για

Ιδιότητες προϊόντος

600 x 160 x 160

μικρή έως μεσαία συχνότητα φορτοεκφόρτωσης, προεκτάσεις

Προστασία κτηρίου •••

Αντοχή ••••

Life Cycle Cost •••••

800 x 160 x 160

μεγάλη συχνότητα φορτοεκφόρτωσης, προεκτάσεις

Προστασία κτηρίου •••

Αντοχή ••••

Life Cycle Cost •••••

TwinSet 600/800

με μονόπλευρη υπερύψωση

μεγάλη συχνότητα φορτοεκφόρτωσης, προεκτάσεις

Προστασία κτηρίου •••

Αντοχή •••

Life Cycle Cost •••••

Αποσβεστήρες από χάλυβα
Τα πλεονεκτήματά σας με μία ματιά

Αποσβεστήρες από χάλυβα με εσωτερικό, ελαστικό πυρήνα

Μετατόπιση ελαστικού έως και 80 mm

χωρίς φθορές

Τεχνικά στοιχεία

Έκδοση (mm)

Κατάλληλοι για

Ιδιότητες προϊόντος

AZPK 500 ή 800

500 x 250 x 140 ή

800 x 250 x 140

μεγάλη συχνότητα φορτοεκφόρτωσης, γέφυρες με πτυσσόμενο χείλος

Προστασία κτηρίου • • • •

Αντοχή • • • • •

Life Cycle Cost • • • • •

TwinSet AZPK 500/800

με μονόπλευρη υπερύψωση

μεγάλη συχνότητα φορτοεκφόρτωσης, γέφυρες με πτυσσόμενο χείλος

Προστασία κτηρίου • • • •

Αντοχή • • • • •

Life Cycle Cost • • • • •

AZJ 500 ή 800,

500 x 250 x 210 ή

800 x 250 x 210

μεγάλη συχνότητα φορτοεκφόρτωσης, προεκτάσεις

Προστασία κτηρίου • • • • •

Αντοχή • • • • •

Life Cycle Cost • • • • •

TwinSet AZJ 500/800

με μονόπλευρη υπερύψωση

μεγάλη συχνότητα φορτοεκφόρτωσης, προεκτάσεις

Προστασία κτηρίου • • • • •

Αντοχή • • • • •

Life Cycle Cost • • • • •

Σας τραβήξαμε το ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας;