Συστήματα ραγών και σιδηρικά

Συναρμολογήστε γρήγορα και εύκολα τα επιμέρους εξαρτήματα υψηλής ποιότητας

Τα συστήματα ραγών Novoferm αποτελούνται από επιμέρους εξαρτήματα τα οποία, όσο αυτό είναι δυνατό, συναρμολογούνται για εσάς εκ των προτέρων. Τα συστήματα ραγών ενδείκνυνται για τις πόρτες Thermo, τις πόρτες Novolux καθώς και τις πόρτες Novolux XL.

Η πιστοποιημένη ποιότητα και αντοχή αποτελούν πάντα το κεντρικό σημείο όπου εστιάζουμε την προσοχή μας κατά τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση των συστημάτων ραγών και συγκροτημάτων ελατηρίων.

Ελατηριωτός αποσβεστήρας
Ο υψηλής ανοχής τοποθετούμενος ελατηριωτός αποσβεστήρας διασφαλίζει ότι η πόρτα δέχεται μια πρώτη εναρκτήρια ώθηση οριζοντίως ώστε να αρχίσει η διαδικασία κλεισίματος. Το μήκος του αποσβεστήρα εξαρτάται από τη διαμόρφωση της πόρτας.

Σιδηρικά δαπέδου
Τα σιδηρικά δαπέδου διασφαλίζουν την ορθή σύνδεση των ραγών με το δάπεδο. Ο σύνδεσμος εξασφαλίζει, σε συνδυασμό με τα προφίλ αποστάτη, το σωστό διάκενο μεταξύ των οδηγών.

Βίδες τύπου Μ8
Για τα συνήθη βιδώματα μεταξύ των μεταλλικών μερών και των προφίλ ραγών χρησιμοποιούνται πάντοτε βίδες Μ8. Σε συνδυασμό με τα προσεκτικά προσυναρμολογημένα επιμέρους εξαρτήματα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απαιτείται μικρό χρονικό διάστημα για την εγκατάσταση.

Φέρον συρματόσχοινο
Καθώς αποτελούνται από διάφορα επιμέρους εξαρτήματα, με τα συστήματα ραγών και τα σιδηρικά μας διασφαλίζεται πάντοτε η σωστή θέση του φέροντος συρματόσχοινου σε σχέση με τις κατακόρυφες ράγες. Έτσι εξασφαλίζεται ένα υψηλότατο επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Οδηγοί ασφαλείας
Οι οδηγοί ασφαλείας διασφαλίζουν ότι τα ράουλα δεν μπορούν να εξέλθουν από τις ράγες. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, το φέρον συρματόσχοινο παραμένει καλυμμένο και μη εκτεθειμένο στις ράγες.

Σας τραβήξαμε το ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας;