Λύσεις φορτοεκφόρτωσης NovoDock H 1300 και H 1500

Η ευέλικτη λύση φορτοεκφόρτωσης για την εφοδιαστική σας υποστήριξη

Οι NovoDock H 1500 και H 1300 σας προσφέρουν ένα μεταβλητό σχέδιο εφαρμογής για γέφυρες με προέκταση και πτυσσόμενο χείλος. Ο θυροφράκτης φορτοεκφόρτωσης σε περίπτωση περιορισμένου χώρου μπορεί να διαταχθεί σε σειρά ή υπό γωνία και προσφέρει πρόσθετη επιφάνεια αποθήκευσης εντός του κτηρίου.

Πλεονεκτήματα του προϊόντος

Μεταγενέστερη δυνατότητα προσθήκης μίας θέσης φορτοεκφόρτωσης

Μείωση των απαιτήσεων σε ενέργεια σε αποθήκες με ελεγχόμενη θερμοκρασία

Απλή συναρμολόγηση και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Ευέλικτες μορφές προεξοχής

Εξοπλισμοί!

Σας τραβήξαμε το ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας;