Βοηθητική και πλαϊνή πόρτα 40 / 60 mm

Ξεχωριστή διέλευση προσώπων και προϊόντων

Αν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη μια πόρτα Novolux ή Thermo της Novoferm, τότε μπορεί να τοποθετηθεί και μια βοηθητική πόρτα. Παρόλα αυτά συνιστούμε, όταν αυτό είναι δυνατό, να παραμένει η διέλευση ανθρώπων και προϊόντων διαχωρισμένη. Αυτό σημαίνει ότι η καλύτερη λύση είναι μια σταθερή πόρτα διέλευσης στην πρόσοψη του κτηρίου, ανεξάρτητα από τη σπαστή πόρτα, ή μια σταθερή πλαϊνή πόρτα αμέσως κοντά στη σπαστή πόρτα. Οι βοηθητικές πόρτες μπορούν να ενσωματώνονται σε μια σπαστή πόρτα, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνεισφέρει στη σταθερότητα της πόρτας.

Και εκτός από αυτό, υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με το πλάτος, το ύψος και το ύψος κατωφλιού της βοηθητικής πόρτας, με αποτέλεσμα ενδεχομένως να μην τηρούνται σε τελική ανάλυση οι σχετικές προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας για πόρτες διαφυγής. Σε κάθε περίπτωση, απευθύνετε τα ερωτήματά σας στην τοπικά αρμόδια δημόσια αρχή, ούτως ώστε να κάνετε με ασφάλεια τη σωστή επιλογή βοηθητικής πόρτας.

Πόρτες για ανθρώπους και εμπορεύματα εντελώς ξεχωριστές.

Πόρτες για ανθρώπους και εμπορεύματα ξεχωριστές, αλλά στο ίδιο καθαρό άνοιγμα.

Βοηθητική πόρτα για ανθρώπους, ενσωματωμένη στη σπαστή πόρτα εμπορευμάτων.

Παραλλαγές, πρόσθετες επιλογές και αξεσουάρ

Σας τραβήξαμε το ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας;