ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

 

Δήλωση περί προστασίας δεδομένων της Novoferm GmbH

Δήλωση περί προστασίας δεδομένων της Novoferm GmbH

Για τον ιστότοπο του ομίλου της Novoferm GmbH

που αποτελείται από τις σελίδες 

 

www.novoferm.com

συμπεριλαμβανομένου του Extranet (www.novoferm-händler.de, www.novoferm-handwerker.de και www.novoferm-architekten.de, www.novoferm-erfolgsportal.de και www.novoferm-extranet.de), του ηλεκτρονικού καταστήματος και της πλατφόρμας συναλλαγών NOVOSALES

 

www.novoferm.de

συμπεριλαμβανομένου του Extranet (www.novoferm-händler.de, www.novoferm-handwerker.de και www.novoferm-architekten.de, www.novoferm-erfolgsportal.de και www.novoferm-extranet.de), του ηλεκτρονικού καταστήματος και της πλατφόρμας συναλλαγών NOVOSALES

 

και τις σελίδες των αντιπροσώπων της Novoferm στα κράτη

www.novoferm.at - Αυστρία

συμπεριλαμβανόμενης της πλατφόρμας συναλλαγών NOVOSALES Austria

www.novofermalsal.com - Ισπανία

www.novofermgarageporte.dk καιwww.novoferm.dk - Δανία         

www.novoferm.cz - Τσεχική Δημοκρατία

www.novoferm.gr - Ελλάδα

www.novofermindustrie.be και www.novoferm.be - Βέλγιο

www.novoferm.it - Ιταλία

www.novoferm.pl - Πολωνία

www.novoferm.bg - Βουλγαρία

www.novoferm.fr - Γαλλία

www.novoferm.ch - Ελβετία

www.novoferm-romania.ro - Ρουμανία

www.novoferm.nl - Ολλανδία

 

Τελευταία αναθεώρηση στις 15.05.2018

 

 

 

Γενικά για την προστασία δεδομένων


(1 ) Εκ μέρους της Novoferm GmbH σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τον όμιλο επιχειρήσεων και τα προϊόντα της. Η Novoferm ως παγκόσμια επιχείρηση είναι διαχειριστής μιας σειράς ιστοσελίδων ανά τον κόσμο. Η Novoferm GmbH φέρει την ευθύνη για τον ιστότοπο του ευρωπαϊκού ομίλου εταιρειών βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (εφεξής ΓΚΠΔ). Καθώς η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Γερμανία, αρμόδιες είναι οι γερμανικές αρχές προστασίας δεδομένων βάσει του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Υπεύθυνη οντότητα είναι η

 

Novoferm GmbH

Περιοχή δωσιδικίας: Ειρηνοδικείο Coesfeld, αριθμός εμπορικού μητρώου 7771

Αριθμός μητρώου ΦΠΑ: DE811152143

 

που εκπροσωπείται από τους διαχειριστές

Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Πρόεδρος
Dipl.-Kfm. Thomas Hage
Dipl.-Ing. Dirk Gößling

Υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων: Thorsten Werbeck

 

Isselburger Str. 31
D-46459 Rees

Τηλ.:               (+49 ) 02850-910-0
Τέλεφαξ:                   (+49 ) 02850-910-646
Διαδίκτυο:

www.novoferm.com (Όμιλος Novoferm),

www.novoferm.de  (Novoferm Γερμανία)

 

(2) Οι αντιπρόσωποί μας στα προαναφερθέντα κράτη ευθύνονται για την τήρηση των τοπικών νόμων για την προστασία δεδομένων. Όλοι οι αντιπρόσωποι υποχρεούνται να τηρήσουν τον ΓΚΠΔ και την ακόλουθη δήλωση περί προστασίας των δεδομένων. Σχετικά με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του εκάστοτε αντιπροσώπου μπορείτε να ανατρέξετε στον κατάλογο διαδικασιών που περιλαμβάνεται στο τέλος της δήλωσης ή στα εκάστοτε στοιχεία έκδοσης της σελίδας των αντιπροσώπων.

 

Προστασία δεδομένων στο Extranet για εγγεγραμμένους χρήστες

 

Το Extranet στη γερμανική γλώσσα λειτουργεί ως πλατφόρμα B2B για τους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες μας στη Γερμανία. Πρόσβαση στις σελίδες του Extranet μπορείτε να έχετε μέσω των πυλών online για εμπόρους www.novoferm-händler.de, τεχνίτες www.novoferm-handwerker.de και αρχιτέκτονες www.novoferm-architekten.de. Εκεί παρουσιάζουμε τις προσφορές της Novoferm στη Γερμανία αποκλειστικά για τους εγγεγραμμένους πελάτες που η έδρα της επιχείρησής τους βρίσκεται στη Γερμανία. Για τη διανομή στη Γερμανία υπεύθυνη είναι η Novoferm Vertriebs GmbH, στην οποία διαβιβάζονται τα αιτήματά σας από Γερμανία. Η εγγραφή σας και η πρόσβαση στο Extranet εξαρτάται συνεπώς από τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω διαβίβαση των στοιχείων σας στη Novoferm Vertriebs GmbH. Η Novoferm Vertriebs GmbH υπόκειται πλήρως στους ακόλουθους κανόνες της Novoferm GmbH. Ο υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων, κ. Thorsten Werbeck, ως αντιπρόσωπος του ομίλου είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων της Novoferm Vertriebs GmbH σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 του ΓΚΠΔ.

 

Προστασία δεδομένων στις πλατφόρμες συναλλαγών NOVOSALES, NOVOSALES AUSTRIA και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Novoferm GmbH για εγγεγραμμένους χρήστες

 

Όλες οι πλατφόρμες συναλλαγών λειτουργούν, επίσης, αμιγώς ως πλατφόρμες B2B.

 

Για τη διανομή στη Γερμανία υπεύθυνη είναι η Novoferm Vertriebs GmbH, στην οποία προωθούνται οι παραγγελίες σας που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών NOVOSALES. Η εγγραφή σας και η πρόσβαση εξαρτάται συνεπώς από τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω μεταβίβαση των στοιχείων σας στη Novoferm Vertriebs GmbH. Η Novoferm Vertriebs GmbH υπόκειται πλήρως στους ακόλουθους κανόνες της Novoferm GmbH. Ο υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων, κ. Thorsten Werbeck, ως αντιπρόσωπος του ομίλου είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων της Novoferm Vertriebs GmbH σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 του ΓΚΠΔ.

 

Υπεύθυνη οντότητα είναι η

 

Novoferm Vertriebs GmbH

Περιοχή δωσιδικίας: Ειρηνοδικείο Coesfeld, αριθμός εμπορικού μητρώου 12057

Αριθμός μητρώου ΦΠΑ: DE 815126260

 

που εκπροσωπείται από τον διαχειριστή

Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Πρόεδρος

Dipl.-Kfm., Dipl.Ing.  Norbert Dyx

Dipl.-Kfm. Thomas Hage

 

Υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων: Thorsten Werbeck

 

Schüttensteiner Str. 26

D-46419 Isselburg

Τηλ.:               (+49) 02850-910-700

Τέλεφαξ:                   (+49) 02850-910-646

E-mail                        vertrieb@novoferm.de

 

Για τη διανομή στην Αυστρία υπεύθυνη είναι η Novoferm Austria GmbH, στην οποία προωθούνται οι παραγγελίες σας που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών NOVOSALES AUSTRIA. Η εγγραφή σας και η πρόσβαση εξαρτάται συνεπώς από τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω μεταβίβαση των στοιχείων σας στη Novoferm Austria GmbH. Η Novoferm Austria GmbH υπόκειται πλήρως στους ακόλουθους κανόνες της Novoferm GmbH.

 

Υπεύθυνη οντότητα είναι η

 

Novoferm Austria GmbH

που εκπροσωπείται από τον διαχειριστή

κ. Robert Gruber,

 

Roter Hof 1/1,

A-2000 Stockerau

 

Πρωτοδικείο Korneuburg με αριθμό φακέλου στο Μητρώο Εταιρειών 235042 a

Αριθμός μητρώου ΦΠΑ: ATU 56947228

 

 

Υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων: Robert Gruber

 

Τηλέφωνο: (+43)02266/98224

Φαξ: (+43)02266/9822499

E-mail: office@novoferm.at

 

Η Novoferm GmbH θα διατηρεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για τις Διεθνείς Παραγγελίες και για εσωτερικές παραγγελίες του ομίλου εταιρειών NOVOFERM και θα είναι υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό.

 

 

Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων κατά το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 62 του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

(1) Η εταιρεία arvato systems GmbH, An der Autobahn 200, D-33333 Gütersloh, είναι υπεύθυνη κατ’ εντολή μας για τον διακομιστή στην τοποθεσία Gütersloh και την επεξεργασία των δεδομένων (αποθήκευση και διαβίβαση των δεδομένων στη Novoferm και τους εμπορικούς συνεργάτες της).

(2) Η εταιρεία Beyond Media GmbH, Mercedesstraße 3, 74366 Kirchheim am Neckar (αριθμός εμπορικού μητρώου 731659 του Ειρηνοδικείου Στουτγάρδης), όπως εκπροσωπείται από τον διαχειριστή της Sven Heib, είναι υπεύθυνη κατ’ εντολή μας για τον διακομιστή της ιστοσελίδας στην τοποθεσία Στρασβούργο και την επεξεργασία των δεδομένων (αποθήκευση και διαβίβαση των δεδομένων στη Novoferm και τους εμπορικούς συνεργάτες της). Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου υπόκειται, επίσης, στους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων της Γερμανίας.

(3) Η εταιρεία Beyond Media GmbH, Mercedesstraße 3, 74366 Kirchheim am Neckar (αριθμός εμπορικού μητρώου 731659 του Ειρηνοδικείου Στουτγάρδης), όπως εκπροσωπείται από τον διαχειριστή της Sven Heib, αναλαμβάνει επίσης τη συντήρηση (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης), την παρακολούθηση της ασφάλειας και την ανάλυση του ιστοτόπου του ομίλου. Η ανάλυση των ανώνυμων ή ψευδώνυμων δεδομένων των χρηστών μας πραγματοποιείται στη βάση μιας συμφωνίας περί επεξεργασίας των δεδομένων κατά το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 62 του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία Beyond Media GmbH, ως πάροχος υπηρεσιών για λογαριασμό μας, υπόκειται επίσης στους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων της Γερμανίας και, επιπλέον, υποχρεούται συμβατικώς στην τήρηση απορρήτου.

(4) Η εταιρεία AlloTools S.A. 2, Rue Kellermann, F-59100 Roubaix, Γαλλία στην τοποθεσία 140, Quai Du Sartel, F-59100 Roubaix είναι υπεύθυνη για την υπηρεσία "διαμόρφωσης", με την οποία ο χρήστης μερικών ιστοσελίδων μας μπορεί να σχεδιάσει την γκαραζόπορτά του και να προωθήσει τα δεδομένα της σχεδίασης στους κατά τόπον αρμόδιους εμπορικούς συνεργάτες της Novoferm, και για την επεξεργασία των δεδομένων (αποθήκευση και διαβίβαση των δεδομένων στη Novoferm και τους εμπορικούς συνεργάτες της). Το επίπεδο της προστασίας των δεδομένων στη Γαλλία, ως κράτος μέλος της ΕΕ, συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, όπως και το γερμανικό δίκαιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(5) Η εταιρεία Cybot A/S, Havnegade 39, DK-1058, Κοπεγχάγη, Δανία παρέχει την υπηρεσία "Cookiebot" που περιγράφεται στο άρθρο 12. Το επίπεδο της προστασίας των δεδομένων στη Δανία, ως κράτος μέλος της ΕΕ, συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, όπως και το γερμανικό δίκαιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Novoferm έχουν επιπλέον συμβατική υποχρέωση τήρησης απορρήτου και επιτρέπεται να επεξεργάζονται για εμάς κατ’ εντολή καταχωρισμένα και αποθηκευμένα δεδομένα χρηστών αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση περί προστασίας δεδομένων.

(6) Ο τρόπος με τον οποίο ο ιστότοπος του ομίλου μας, θα διαφημίζεται, θα παρακολουθείται και θα βελτιστοποιείται βάσει των ενδιαφερόντων των χρηστών περιγράφονται πιο συγκεκριμένα παρακάτω.

(7) Λάβετε, επίσης, υπόψη τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων του ιστοτόπου του ομίλου μας, που επισκέπτεστε, και τις επιπλέον οδηγίες των αντιπροσώπων μας σχετικά με τις ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν ειδικότερα στα εκάστοτε κράτη του δικού σας αντιπροσώπου της Novoferm.

(8) Για λογαριασμό της Novoferm tormatic GmbH διαχειριζόμαστε το ηλεκτρονικό κατάστημα Tormaticsales για εγγεγραμμένους χρήστες των ιστοσελίδων www.tormatic.de στη βάση των δημοσιευμένων σε αυτές όρων χρήσης και της δήλωσης περί προστασίας δεδομένων της Novoferm Tormatic GmbH, στην οποία υπαγόμαστε νομικώς και συμβατικώς ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων κατά το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 62 του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών έχει αποκλειστικά ο εντολέας. Η περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων που ενδεχομένως επιτρέπουν οι χρήστες πραγματοποιείται, επίσης, στη βάση των κανονισμών για την προστασία των δεδομένων της Novoferm Tormatic GmbH που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα www.tormatic.de.

 

 

Κανονισμοί για την προστασία των δεδομένων και οδηγίες

Άρθρο 1        Ανώνυμη χρήση, ασφάλεια, ανάλυση και στατιστικά

(1) Η Novoferm σέβεται την προστασία των δεδομένων των επισκεπτών τής ιστοσελίδας της και τηρεί τους κανονισμούς της νομοθεσίας που αφορούν την προστασία τους. Στη συνέχεια, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται και αποθηκεύονται, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισής τους από εμάς. Τα προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) είναι πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός προσώπου. Σε αυτά ανήκουν συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου, αλλά και η διεύθυνση IP ή η διεύθυνση e-mail που παρέχονται από τον πάροχό σας.

(2 ) Καταβάλλουμε προσπάθειες, ώστε η πλειοψηφία των λειτουργιών των ιστοσελίδων μας και των υπηρεσιών μας να διατίθεται ανώνυμα. Δεδομένου ότι οι ιστοσελίδες θα πρέπει να προστατεύονται και να παρακολουθούνται διαρκώς για επιθέσεις από εισβολείς, bot και κάθε είδους λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, απαιτείται τουλάχιστον μία προσωρινή δυνατότητα ταυτοποίησης των χρηστών μέσω των μεταδεδομένων κατά τη διάρκεια της χρήσης. Κατά τη χρήση των ιστοσελίδων μας τα παρακάτω στοιχεία καταγράφονται και η αποθήκευσή τους εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς που αφορούν το σύστημα και τα στατιστικά στοιχεία: Τα ονόματα των ιστοσελίδων που επισκέφθηκε ο χρήστης, του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος και του κληθέντος τομέα, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν. Τα ονόματα των ληφθέντων αρχείων και η διεύθυνση IP σας. Όλα τα στοιχεία σχετικά με τη χρήση, και ειδικότερα η διεύθυνση IP, διαγράφονται το συντομότερο δυνατό, το αργότερο αμέσως μετά τη λήξη της διαδικασίας χρήσης.

(3 ) Η στατιστική αξιολόγηση ανώνυμων δεδομένων χρηστών, τα οποία κατά την αξιολόγηση δεν δύνανται πλέον να αποκαλύψουν το πρόσωπό σας ως χρήστη των ιστοσελίδων, συμβάλλει στον προσδιορισμό των συνηθειών των χρηστών μας, προκειμένου να μπορέσουμε να διαμορφώνουμε τις υπηρεσίες μας με τρόπο φιλικότερο προς τους χρήστες μας, καθώς και να ανταποκρινόμαστε στις επιθυμίες και τις ανάγκες τους. Για την ανώνυμη αξιολόγηση των δεδομένων ο εντολοδόχος μας χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ανάλυσης Google analytics, τις λειτουργίες και τα μέτρα του οποίου ως προς την ανωνυμοποίηση των δεδομένων των χρηστών θα περιγράψουμε παρακάτω.

 

Άρθρο 2        Υπηρεσία ανάλυσης ιστοτόπων "Google Analytics", διαδικασία εξαίρεσης (opt-out) εναντίον δήλωσης Cookiebot

(1 ) Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστοτόπων της Google Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου, βλ. και παρακάτω υπό άρθρο 12), τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας από μέρους σας. Οι πληροφορίες που προέρχονται από τα cookies και αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας από μέρους σας μεταφέρονται συνήθως σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Οι κανονισμοί για την προστασία των δεδομένων στις ΗΠΑ δεν πληρούν προς το παρόν από όλες τις απόψεις τις νομικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών για την προστασία των δεδομένων.

(2) Στην παρούσα ιστοσελίδα έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης IP. Μέσω αυτής της λειτουργίας η Google θα συντομεύσει τη διεύθυνση IP σας εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες χώρες μέλη της συμφωνίας σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν από τη διαβίβασή στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταφέρεται η πλήρης διεύθυνση ΙΡ σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και θα γίνεται η συντόμευσή της. Για λογαριασμό του παρόχου αυτής της ιστοσελίδας η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, σύνταξης εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα, καθώς και παροχής επιπλέον υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου για τον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου. Η διεύθυνση IP που μεταφέρεται στο πλαίσιο του Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν συνδέεται με άλλα δεδομένα της Google.

(3) Ο εντολοδόχος μας χρησιμοποιεί το πιο πρόσφατο πρότυπο λειτουργίας που εναρμονίζεται με το επίπεδο προστασίας δεδομένων του ΓΚΠΔ του Google Analytics, δηλαδή του Universal Analytics στη βάση συμφωνίας για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 62 του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το Universal Analytics επιτρέπει με τη χρήση ενός User ID π.χ. την παρακολούθηση μεταξύ συσκευών και επιτρέπει προσαρμοσμένες μετρήσεις και προσαρμοσμένα πρότυπα. Σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Universal Analytics, οι οποίοι ισχύουν για όλους τους χρήστες, κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα δεν επιτρέπεται να αποστέλλεται στο Analytics. Τόσο ο εντολοδόχος μας όσο και οι συνεργάτες μας υποχρεούνται στην αυστηρή τήρηση των όρων χρήσης.

(4) Με τη χρήση του User ID δεν επιτρέπεται η άμεση ταυτοποίηση του κάθε χρήστη. Λόγω των λειτουργιών του προγράμματος (βλ. παραπάνω) το User ID του Universal Analytics προσδιορίζεται ουσιαστικά ως μια μέθοδο αναγνώρισης online υπό την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του ΓΚΠΔ και έτσι αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.

(5) Γι’ αυτό έχουμε δώσει την εντολή τόσο στον εντολοδόχο μας όσο και στους συνεργάτες μας να μην πραγματοποιούν την ενεργοποίηση του User ID και να μην αποστέλλουν κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα στην Google. ("Βέλτιστες πρακτικές: support.google.com/analytics/answer/6366371.

(6) Η Google δημιουργεί στη συνέχεια ένα cookie. Με αυτό γίνεται η επεξεργασία πληροφοριών σχετικών με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, τη διεύθυνση URL αναφοράς, τη διεύθυνση IP (συντομευμένη/ανώνυμη) και την ώρα του αιτήματος του διακομιστή. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies, επιλέγοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορείτε υπό περιστάσεις να χρησιμοποιήσετε πλήρως ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας. Εάν δεν επιθυμείτε να έχετε περιορισμούς των δυνατοτήτων χρήσης κατά τη διαδικασία αγοράς, συνιστάται η χρήση της λειτουργίας που σας παρέχουμε κατά την πρώτη σας επίσκεψη των ιστοσελίδων μας για την απενεργοποίηση των cookies ανάλυσης (διαδικασία Cookiebot υπό άρθρο 12) ή ανά πάσα στιγμή του δικαιώματος προβολής αντιρρήσεων απέναντί μας.

(7) Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε την καταχώριση των δεδομένων που προέρχονται από cookies και αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Google, κάνοντας λήψη και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Αναφορικά με τις δυνατότητες κατάργησης εγγραφής (γνωστές και ως δυνατότητες εξαίρεσης (opt-out)) θα πρέπει να λάβετε γενικά υπόψη ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας ή τα "προγράμματα καθαρισμού" που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του ιστορικού στο διαδίκτυο δεν θα πρέπει να είναι ρυθμισμένα κατά τρόπο που τα cookies εξαίρεσης τρίτων να διαγράφονται εκ νέου. Η επιλογή σας για τη λειτουργία του Cookiebot (βλ. άρθρο 12) θα αποθηκευτεί για ένα έτος, με το πέρας του οποίου θα ερωτηθείτε εκ νέου. Πιστεύουμε ότι αυτή η μέθοδος είναι η καλύτερη.

(8) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων των χρηστών από το Google Analytics μπορείτε να βρείτε στη δήλωση περί προστασίας δεδομένων της Google στο: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en ή/και στο http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html (γενικές πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics και την προστασία δεδομένων).

(9)Εδώ μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics:

Απενεργοποιήστε το Google Analytics τώρα

Άρθρο 3        Διαφήμιση του ιστοτόπου του ομίλου μέσω Google AdWords, επαναληπτικού μάρκετινγκ

(1) Google AdWords

(2) Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τη ρύθμιση παρακολούθησης μετατροπών της Google. Αν επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας μέσω κάποιας διαφήμισης που δημοσιεύτηκε από την Google, το Google AdWords θα δημιουργήσει ένα cookie στον υπολογιστή σας. Το cookie για την παρακολούθηση μετατροπών θα δημιουργηθεί, όταν ένας χρήστης θα κάνει κλικ σε μία από τις διαφημίσεις που έχουν δημοσιευτεί από την Google. Αυτά τα cookies χάνουν την ισχύ τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμεύουν για την προσωπική ταυτοποίηση. Αν ο χρήστης επισκεφτεί συγκεκριμένες σελίδες της ιστοσελίδας μας και το cookie δεν έχει λήξει, τότε τόσο εμείς όσο και η Google αναγνωρίζουμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και μεταφέρθηκε στη σελίδα μας. Κάθε πελάτης του Google AdWords προμηθεύεται ένα διαφορετικό cookie. Τα cookies δεν μπορούν κατ’ αυτόν τον τρόπο να είναι ανιχνεύσιμα μέσω των ιστοσελίδων των πελατών του Google AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν με τη βοήθεια των cookies μετατροπών χρησιμεύουν στη δημιουργία στατιστικών μετατροπών για τους πελάτες του Google AdWords, οι οποίοι έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Στους πελάτες γνωστοποιείται ο συνολικός αριθμός των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και μεταφέρθηκαν σε μια σελίδα στην οποία είχε προστεθεί ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Δεν θα λάβουν, ωστόσο, καμία πληροφορία με την οποία οι χρήστες δύνανται να ταυτοποιηθούν προσωπικά.

(3) Αν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία παρακολούθησης, μπορείτε να αρνηθείτε τη δημιουργία ενός cookie που προβλέπεται για αυτόν τον σκοπό – π.χ. μέσω της ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης, η οποία απενεργοποιεί γενικά την αυτόματη δημιουργία cookies ή ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να μπλοκάρει τα cookies του τομέα "googleleadservices.com".

(4) Σημειώστε ότι δεν θα πρέπει να διαγράψετε τα cookies εξαίρεσης (opt-out), εφόσον δεν επιθυμείτε την καταγραφή στοιχείων μέτρησης. Αν έχετε διαγράψει όλα τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε το εκάστοτε cookie εξαίρεσης (opt-out) ξανά.

(5) Χρήση του επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google

(6) Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google Inc. Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει στην προβολή στους επισκέπτες τής ιστοσελίδας εντός του δικτύου Google διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος. Στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη της ιστοσελίδας θα αποθηκευτεί ένα "cookie", το οποίο επιτρέπει να αναγνωρίσει εκ νέου τον επισκέπτη, όταν επισκέπτεται τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η οποία ανήκει στο δίκτυο διαφημίσεων της Google. Σε αυτές τις σελίδες μπορούν να προβληθούν στον επισκέπτη διαφημίσεις, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με το περιεχόμενο ιστοσελίδων που ο επισκέπτης έχει επισκεφτεί και που χρησιμοποιούν τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google.

(7) Σύμφωνα με την ίδια την Google, κατά τη διαδικασία αυτή δεν συγκεντρώνεται κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Αν, ωστόσο, δεν επιθυμείτε τη χρήση της λειτουργίας επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε, εφόσον πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που θα βρείτε στη σελίδα www.google.com/settings/ads. Διαφορετικά μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος μέσω της δυνατότητας του δικτύου διαφημίσεων, εφόσον ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στη σελίδα http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

 

Άρθρο 4        Facebook Pixel

(1) Εντός του ιστοτόπου του ομίλου μας χρησιμοποιούμε σε μερικές σελίδες, κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης, το "pixel παρακολούθησης" της εταιρείας Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ("Facebook"). Τα συλλεχθέντα δεδομένα είναι ανώνυμα για εμάς και συνεπώς δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των χρηστών. Ωστόσο, η Facebook αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα, ώστε να είναι δυνατή η συσχέτισή τους με το εκάστοτε προφίλ του χρήστη, και η Facebook δύναται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για ιδίους σκοπούς διαφήμισης, οι οποίοι συμμορφώνονται με την πολιτική χρήσης δεδομένων της Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Μπορείτε να επιτρέψετε στη Facebook, καθώς και στους συνεργάτες της, την προβολή διαφημίσεων τόσο εντός όσο και εκτός του Facebook. Για τους σκοπούς αυτούς μπορεί, επίσης, να αποθηκευτεί ένα cookie στον υπολογιστή σας.

(2) Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε την προβολή διαφημίσεων. https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

 

 

Άρθρο 5        Χρήση Google Maps

(1) Μερικές σελίδες του ιστοτόπου του ομίλου κάνουν χρήση του API (application programming interface - διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών) του Google Maps για την οπτική παρουσίαση γεωγραφικών πληροφοριών. Κατά τη χρήση του Google Maps, η Google συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών του χάρτη από τον επισκέπτη Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google. Εκεί μπορείτε στο κέντρο προστασίας δεδομένων να αλλάξετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων.

(2) Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων σας σε σχέση με τα προϊόντα της Google θα βρείτε εδώ.

 

 

Άρθρο 6        Ενσωματωμένα βίντεο από το YouTube

Σε ορισμένες ιστοσελίδες μας ενσωματώνουμε βίντεο από το YouTube. Πάροχος της αντίστοιχης προσθήκης είναι η εταιρεία YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Κάθε φορά που επισκέπτεστε μια σελίδα που υπάρχει η προσθήκη του YouTube, πραγματοποιείται σύνδεση στους διακομιστές της YouTube. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιείται στη YouTube ποιες σελίδες επισκέπτεστε. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, η YouTube προβαίνει σε εξατομικευμένη ταξινόμηση των αποτελεσμάτων της πλοήγησής σας. Αυτό μπορείτε να το αποτρέψετε, εφόσον πραγματοποιήσετε αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Αν ένα βίντεο από το YouTube ξεκινήσει την αναπαραγωγή, ο πάροχος δημιουργεί cookies, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του χρήστη.

Όποιος έχει απενεργοποιήσει την αποθήκευση cookies για το πρόγραμμα Google Ads, δεν θα πρέπει να ανησυχεί για τη δημιουργία τέτοιου είδους cookies και κατά την παρακολούθηση βίντεο από το YouTube. Η YouTube αποθηκεύει επίσης σε άλλα cookies πληροφορίες χρήσης μη προσωπικού χαρακτήρα. Εάν επιθυμείτε να αποτρέψετε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μην επιτρέπετε την αποθήκευση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων της "YouTube" θα βρείτε στη δήλωση περί προστασίας των δεδομένων του παρόχου στην ιστοσελίδα: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

 

Άρθρο 7        Πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης

Στην ιστοσελίδα μας σας παρέχουμε τη δυνατότητα χρήσης των λεγόμενων "κουμπιών κοινωνικής δικτύωσης". Για την προστασία των δεδομένων σας επιλέξαμε τη χρήση της λύσης "Shariff". Με αυτή τη λύση τα κουμπιά αυτά ενσωματώνονται στην ιστοσελίδα μόνο ως εικόνα, η οποία περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο που οδηγεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του παρόχου των κουμπιών. Κάνοντας κλικ επάνω στην εικόνα θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα με τις υπηρεσίες του εκάστοτε παρόχου. Κατά τον τρόπο αυτό, τα δεδομένα σας αποστέλλονται στον εκάστοτε πάροχο. Εφόσον δεν κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο των κουμπιών κοινωνικής δικτύωσης. Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα βρείτε στους εκάστοτε όρους χρήσης των αντίστοιχων παρόχων. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λύση Shariff θα βρείτε εδώ: www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Σε μερικές σελίδες του ιστοτόπου του ομίλου έχουμε ενσωματώσει τα κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης των εξής εταιρειών:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - ΗΠΑ)

Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - ΗΠΑ)

Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - ΗΠΑ)

XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Γερμανία)

LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - ΗΠΑ)

 

 

Άρθρο 8        Hotjar

(1) Σε ορισμένες τοποθεσίες web του ιστοτόπου του ομίλου μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης ιστού Hotjar της Hotjar Ltd.. Η Hotjar Ltd. είναι μια ευρωπαϊκή επιχείρηση με έδρα στη Μάλτα (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Μάλτα, Ευρώπη τηλ.: +1 (855) 464-6788). Το επίπεδο της προστασίας των δεδομένων στη Μάλτα, ως κράτος μέλος της ΕΕ, συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, όπως και το γερμανικό δίκαιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(2) Το εργαλείο αυτό παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις κινήσεις που γίνονται στις σελίδες στις οποίες χρησιμοποιείται η υπηρεσία Hotjar (οι λεγόμενοι χάρτες κατανάλωσης). Για παράδειγμα, η υπηρεσία ανιχνεύει την έκταση της κύλισης των χρηστών μέσα στην ιστοσελίδα και σε ποια κουμπιά οι χρήστες κάνουν συχνότερα κλικ. Το εργαλείο καθιστά επίσης δυνατή τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από τους χρήστες της ιστοσελίδας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συλλέγουμε πολύτιμες πληροφορίες, προκειμένου να διαμορφώσουμε τις ιστοσελίδες μας, κάνοντάς τις γρηγορότερες και φιλικότερες προς τον πελάτη.

(3) Κατά τη χρήση του εργαλείου αυτού δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έτσι μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με το σε ποια κουμπιά γίνεται κλικ, την πορεία του ποντικιού, την έκταση κύλισης στο περιεχόμενο της σελίδας, το μέγεθος της συσκευής, τον τύπο της συσκευής και το πρόγραμμα περιήγησης, την τοποθεσία (μόνο τη χώρα) και την προτιμώμενη γλώσσα για την προβολή της ιστοσελίδας μας. Οι περιοχές των ιστοσελίδων στα οποία παρουσιάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εσάς ή από τρίτους απομακρύνονται αυτόματα από την Hotjar και έτσι ουδέποτε συλλέγονται.

(4) Η Hotjar προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη, με τη βοήθεια της λειτουργίας "Do Not Track-Headers", να εμποδίσει τη χρήση του εργαλείου Hotjar, ώστε να μην καταγραφεί κανένα δεδομένο σχετικά με την επίσκεψη της εκάστοτε ιστοσελίδας. Πρόκειται για μια ρύθμιση που υποστηρίζεται από όλα τα συνηθισμένα προγράμματα περιήγησης στις πιο πρόσφατες εκδόσεις. Το πρόγραμμα περιήγησής σας, λοιπόν, αποστέλλει στην Hotjar ένα αίτημα για την απενεργοποίηση της παρακολούθησης του εκάστοτε χρήστη. Αν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιώντας διαφορετικά προγράμματα περιήγησης ή διαφορετικούς υπολογιστές, πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία "Do Not Track-Header" ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα περιήγησης/υπολογιστή.

(5) Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων του παρόχου θα βρείτε στην ιστοσελίδα του. Τη δήλωση περί προστασίας των δεδομένων στην αγγλική γλώσσα θα τη βρείτε στη σελίδα https://www.hotjar.com/privacy. Η περιγραφή των cookies που χρησιμοποιούνται και η διάρκειά τους υπάρχουν στον ιστότοπο https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information. Την παρακολούθηση μέσω του Hotjar μπορείτε να την απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας την ήδη υπάρχουσα λειτουργία εξαίρεσης (opt-out) https://www.hotjar.com/opt-out.

 

 

Άρθρο 9        Χρήση της υπηρεσίας reCAPTCHA

(1) Για την προστασία των ηλεκτρονικών φορμών στις σελίδες του ιστοτόπου του ομίλου μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία "reCAPTCHA" της εταιρείας Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ΗΠΑ, εφεξής "Google". Με τη χρήση της υπηρεσίας αυτής μπορεί να διακριθεί εάν η σχετική συμπλήρωση της φόρμας πραγματοποιείται από άνθρωπο ή γίνεται καταχρηστικά μέσω αυτοματοποιημένης μηχανικής επεξεργασίας.

(2) Εξ όσων γνωρίζουμε, η "Google" λαμβάνει δεδομένα που αφορούν τη διεύθυνση URL αναφοράς, τη διεύθυνση IP, τη συμπεριφορά του επισκέπτη της ιστοσελίδας, πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησης και τον χρόνο παραμονής, τα cookies, τις οδηγίες στην οθόνη και τις δέσμες ενεργειών, τη συμπεριφορά εισαγωγής στοιχείων από τον χρήστη, καθώς και τις κινήσεις του ποντικιού στην περιοχή του πλαισίου ελέγχου "reCAPTCHA".

(3) Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται στο πλαίσιο του "reCAPTCHA" δεν συνδέεται με άλλα δεδομένα της Google, εκτός εάν κατά τον χρόνο χρήσης της προσθήκης "reCAPTCHA" είστε συνδεδεμένοι στον Google λογαριασμό σας. Εάν επιθυμείτε να εμποδίσετε αυτή τη διαβίβαση και αποθήκευση δεδομένων σχετικά με εσάς και τη συμπεριφορά σας στην ιστοσελίδα μας μέσω της "Google", θα πρέπει να πραγματοποιήσετε έξοδο από το "Google" και μάλιστα προτού επισκεφτείτε τη σελίδα μας ή/και να χρησιμοποιήσετε την προσθήκη reCAPTCHA.

(4) Η χρήση των συλλεχθέντων πληροφοριών μέσω της υπηρεσίας "reCAPTCHA" γίνεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης της Google https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

 

Άρθρο 10      Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

(1 ) Περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταγράφονται μόνο, εφόσον παρέχετε αυτοβούλως τη συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα στο πλαίσιο ενός αιτήματος ή κατά την εγγραφή σας.

(2) Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω διεύθυνσης e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία που θα παραχωρήσετε θα αποθηκευτούν για σκοπούς επεξεργασίας του αιτήματός σας, καθώς και για ενδεχόμενες συμπληρωματικές ερωτήσεις. Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντα αποκλειστικά με δική σας συγκατάθεση. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

(3 ) Σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων (π.χ. συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση) τηρούμε τους κανονισμούς που προβλέπονται από τον νόμο. Η ακόλουθη δήλωση παρουσιάζει συνοπτικά τι είδους δεδομένα συλλέγονται, με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται, ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας και με ποιον τρόπο ενημερώνεστε για τις πληροφορίες που έχουμε λάβει.

(4) Κατά την εγγραφή για τη χρήση των εξατομικευμένων υπηρεσιών μας θα συλλεχθούν ορισμένα επιπλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως όνομα, διεύθυνση, και στοιχεία επικοινωνίας όπως αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση e-mail. Εάν έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή στο σύστημά μας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες μας. Οι συνδεδεμένοι χρήστες έχουν, συνεπώς, τη δυνατότητα να τροποποιούν ή να διαγράφουν οι ίδιοι τα δεδομένα που δήλωσαν κατά την εγγραφή, όποτε το επιθυμούν. Επιπλέον, εννοείται πως σας παρέχουμε ανά πάσα στιγμή πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς. Κατόπιν αιτήματός σας θα προβούμε στη διόρθωση ή/και διαγραφή των δεδομένων αυτών, εφόσον αυτό δεν αντίκειται στις υποχρεώσεις τήρησης στοιχείων που προβλέπονται από τον νόμο.

(5) Υπό την έννοια της ελαχιστοποίησης των δεδομένων ζητούνται μόνο δεδομένα που χρειαζόμαστε για την απάντηση στα αιτήματά σας ή για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των παραγγελιών (π.χ. πλήρες όνομα ή/και πλήρη επωνυμία, καθώς και το πλήρες όνομα του προσώπου του ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, διεύθυνση e-mail, ενδεχομένως τον ήδη υπάρχοντα αριθμό πελάτη, διεύθυνση παράδοσης και διεύθυνση τιμολόγησης). Επίσης, για την εγγραφή θα πρέπει να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη, καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης. Τα δύο αυτά στοιχεία σας επιτρέπουν μια πιο εύκολη είσοδο χωρίς εκ νέου συμπλήρωση των δεδομένων. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα που μας δώσατε για τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη.

(6) Δεδομένα άλλης προέλευσης επεξεργάζονται μόνο εφόσον διαθέτετε λογαριασμό πελάτη σε εμάς ή στους εμπορικούς συνεργάτες ή αντιπροσώπους μας. Τα δεδομένα του αιτήματός σας ή τα στοιχεία παραγγελίας σας είναι, στη συνέχεια, διαθέσιμα στον λογαριασμό πελάτη σας. Στην περίπτωση νέων πελατών και εμπορικών και βιομηχανικών πελατών δύναται, κατά τη διαδικασία κατάρτισης συμβάσεως, να συγκεντρωθούν στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας των ασφαλιστικών εταιρειών μας εμπορικών πιστώσεων, τα οποία θα εισαχθούν στον λογαριασμό πελάτη.

 

 

Άρθρο 11      Ενημερωτικό δελτίο

(1) Ως εγγεγραμμένος χρήστης στις πλατφόρμες μας B2B μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού δελτίου μέσω e-mail. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση e-mail σας. Η χρήση της αφορά αποκλειστικά την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων μέσω e-mail, με τα οποία ενημερώνεστε σχετικά με τις πιο πρόσφατες προσφορές. Οι συνδρομητές δύνανται επίσης να λαμβάνουν, υπό περιστάσεις, ενημερώσεις μέσω e-mail που αφορούν την υπηρεσία ή την εγγραφή (για παράδειγμα, αλλαγές στις προσφορές του ενημερωτικού δελτίου ή τεχνικά δεδομένα).

(2) Για την επιτυχή εγγραφή απαιτείται η εισαγωγή μιας υπάρχουσας διεύθυνσης e-mail. Για να ελεγχθεί ότι η εγγραφή πραγματοποιήθηκε πράγματι από τον κάτοχο μιας διεύθυνσης e-mail, χρησιμοποιούμε τη διαδικασία "double opt-in" (διπλή συγκατάθεση). Για τον σκοπό αυτό, καταγράφουμε την παραγγελία του ενημερωτικού δελτίου, την αποστολή ενός μηνύματος e-mail επιβεβαίωσης και τη λήψη της απάντησης που ζητείται με αυτό. Δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους.

(3) Η συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σας και για την επακόλουθη χρήση τους με στόχο την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνεται ο αντίστοιχος σύνδεσμος. Επιπρόσθετα, μπορείτε να ακυρώσετε άμεσα την εγγραφή σας στην παρούσα ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στο πεδίο "Κατάργηση εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο" στον ιστότοπό μας ή να μας στείλετε το αίτημά σας επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες επικοινωνίας που αναφέρονται στο τέλος αυτού του εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

 

 

Άρθρο 12      Cookies

(1 ) Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρού μεγέθους αρχεία κειμένου που μεταδίδονται από το διακομιστή ιστοσελίδων στον σκληρό δίσκο σας. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουμε αυτόματα συγκεκριμένα δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.

(2) Δεν είναι δυνατή η χρήση cookies για την εκτέλεση προγραμμάτων ή τη μετάδοση ιών στον υπολογιστή σας. Με τις πληροφορίες που περιέχονται στα cookies, μπορούμε να απλουστεύσουμε την πλοήγηση και να διευκολύνουμε τη σωστή προβολή των ιστοσελίδων μας.

(3) Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν συσχετίζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

(4) Ασφαλώς, μπορείτε να προβάλλετε τον ιστότοπό μας χωρίς cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Θα μπορείτε να δείτε τα βασικά στοιχεία των ιστοσελίδων, όπως και πριν. Λάβετε υπόψη ότι εάν απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies ενδέχεται κάποια περιεχόμενα του ιστοτόπου μας και οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες κατόπιν εγγραφής και εισόδου στο Extranet και στις συνδεδεμένες πλατφόρμες συναλλαγών να μην λειτουργούν.

(5) Τα cookies επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για συγκεκριμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες των ιστοσελίδων μας, για παράδειγμα, όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση επιθέσεων στις ιστοσελίδες μας ή για την αναγνώρισή σας ως συνδεδεμένος χρήστης του Extranet ή των πλατφορμών συναλλαγών μας. Χωρίς τα απαραίτητα cookies δεν είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών και των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή άλλες υποδείξεις αντί για την επιθυμητή λειτουργία. Παρόλα αυτά, στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί ή που έχει ανακληθεί συγκατάθεση, μπορείτε να την παρέχετε οποιαδήποτε στιγμή αργότερα ή να την χορηγήσετε εκ νέου, εφόσον προβείτε σε ακύρωση του αποκλεισμού του εκάστοτε cookie και ανανεώσετε την ιστοσελίδα ή δώσετε την εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας για ενημέρωση της ιστοσελίδας.

(6) Προς διευκόλυνση της εμπειρίας σας με τα cookies της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε το διευρυμένο παράθυρο υπόδειξης cookie του Cookiebot και παραπέμπουμε στις ακόλουθες οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας. Το Cookiebot είναι μια υπηρεσία της Cybot A/S, Havnegade 39, DK-1058, Κοπεγχάγη, Δανία. Τα cookies που είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες των ιστοσελίδων και των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι προρυθμισμένα. Πατήστε το κουμπί "OK" του παραθύρου και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τα προρυθμισμένα cookies, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή.

(7) Στη λίστα των cookies της υπηρεσίας γίνεται επεξήγηση των επιμέρους κατηγοριών λειτουργιών και των επιμέρους λειτουργιών των συνδεδεμένων cookies και αναφέρεται η περίοδος (προθεσμία) ισχύος των cookies, με τη λήξη της οποίας τα cookies χάνουν αυτομάτως την ισχύ τους. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies μεμονωμένα ή και ανά κατηγορία λειτουργιών. Λάβετε υπόψη ότι τα cookies επιτελούν, επίσης, λειτουργίες που δεν είναι αναγκαστικά απαραίτητες, αλλά μπορούν να αποθηκεύσουν τις συνήθειες του χρήστη και τις προτιμήσεις του. Αν, για παράδειγμα, διαμένετε σε χώρα όπου γίνεται χρήση δύο γλωσσών μπορείτε να αποφασίσετε για τη μία από τις δύο προσφερόμενες γλωσσικές εκδοχές. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας συνήθους χρήσης το Cookiebot είναι προρυθμισμένο κατά τέτοιο τρόπο που θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τις πράσινες επιλογές στη γραμμή μενού, προκειμένου να περιορίσετε αντιστοίχως τη διαδικασία συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση. Εάν μας επιτρέψετε τη δημιουργία στατιστικών (cookies ανάλυσης) και εξατομικευμένων διαφημίσεων (cookies παρακολούθησης και δημιουργίας προφίλ), μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες πληροφορίες συνήθους χρήσης, να σας στέλνουμε υπενθυμίσεις για περιεχόμενο που έχετε ήδη επισκεφτεί και να βελτιστοποιήσουμε τις ιστοσελίδες μας χάρη στην ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστη στις σελίδες μας και στις υπηρεσίες και πλατφόρμες μας. Ευχαριστούμε κάθε χρήστη που συμβάλλει στο να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.

(8) Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι

Άρθρο 13 Υποδείξεις ασφαλείας

(1 ) Έχουμε λάβει πληθώρα μέτρων ασφαλείας για την κατάλληλη και επαρκή προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.

(2 ) Οι βάσεις δεδομένων μας προστατεύονται με φυσικά και τεχνικά μέτρα, καθώς και μέτρα διαδικασιών, τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση στις πληροφορίες μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση περί προστασίας δεδομένων. Το σύστημα πληροφοριών λειτουργεί πίσω από ένα τείχος προστασίας λογισμικού που παρεμποδίζει την πρόσβαση άλλων δικτύων συνδεδεμένων στο διαδίκτυο. Πρόσβαση σε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα έχουν μόνο οι υπάλληλοι, οι οποίοι χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης ενέργειας. Οι συνεργάτες μας έχουν εκπαιδευτεί ως προς την ασφάλεια και τις πρακτικές προστασίας των δεδομένων. Όλοι οι συνεργάτες μας και τα τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην επεξεργασία δεδομένων δεσμεύονται από τον ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία των δεδομένων και την εμπιστευτική μεταχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(3 ) Κατά τη συλλογή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα από τις ιστοσελίδες μας, η διαβίβασή τους πραγματοποιείται κρυπτογραφημένη με βάση το πρωτόκολλο ασφαλείας Industry Standard Secure Socket Layer (SSL) μέσω https.

(4 ) Μην δίνετε ποτέ σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής σας στις ιστοσελίδες μας. Αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης τακτικά. Όταν πραγματοποιείτε έξοδο από τις ιστοσελίδες μας, πρέπει να πατάτε το στοιχείο αποσύνδεσης και να κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να μην αποκτούν πρόσβαση στον λογαριασμό σας μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες.

(5 ) Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια των δεδομένων σε επικοινωνία με μήνυμα e-mail.

 

Άρθρο 14 Χρήση, διαβίβαση και διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

(1 ) Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρείχατε για την απάντηση των αιτημάτων σας, τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, τον έλεγχο της φερεγγυότητας, καθώς και για σκοπούς που αφορούν την τεχνική διαχείριση των ιστοσελίδων.

(2 ) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο, εφόσον η διαβίβασή τους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή έχετε δηλώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας.

(3 ) Επιπλέον, δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο διαβίβασης ανώνυμων δεδομένων χρήσης για σκοπούς που αφορούν στην έρευνα της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, αποκλείεται η ταυτοποίηση των χρηστών (βλ. παραπάνω).

(4) Επισημαίνουμε, επίσης, ότι σύμφωνα με εντολή της αρμόδιας αρχής έχουμε κατά περίπτωση το δικαίωμα και την υποχρέωση να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με δεδομένα, εφόσον αυτά απαιτούνται

 • για σκοπούς ποινικής δίωξης,

 • προς αποσόβηση κινδύνων από τις αστυνομικές αρχές των χωρών,

 • προς εκτέλεση του νόμιμου καθήκοντος των αρχών προστασίας του Συντάγματος της Ομοσπονδίας και των Ομοσπονδιακών Κρατιδίων, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών ή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Αντικατασκοπίας

 • ή προς επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

(5) Η διαγραφή των δεδομένων χρήστη πραγματοποιείται αυτομάτως για τον επισκέπτη της ιστοσελίδας άμεσα μετά την έξοδό του από τη σελίδα. Η διάρκεια ισχύος των cookies περιγράφεται πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 12 του παρόντος. Τα δεδομένα ενός αιτήματος διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της σχετικής αλληλογραφίας, το αργότερο έξι μήνες μετά το τελευταίο μήνυμα που δεν απαντήθηκε από τον χρήστη. Τα δεδομένα συγκεκριμένης προσφοράς θα διαγράφονται είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε κατόπιν αιτήματός του, αλλά το αργότερο τρία έτη μετά τη γνωστοποίηση της προσφοράς. Η διαγραφή των στοιχείων του συμφωνητικού πραγματοποιείται μετά την πλήρη εκτέλεση της συμβατικής σχέσης, και ιδιαίτερα μετά την παρέλευση της περιόδου ευθύνης για ελαττώματα, της περιόδου εγγύησης και της περιόδου ευθύνης. Στην περίπτωση κατασκευαστών δομικών προϊόντων ασφαλείας, οι ως άνω περίοδοι δύνανται να έχουν διάρκεια έως και 10 έτη μετά την παράδοση των προϊόντων ή την παραλαβή των υπηρεσιών επί συμβάσει. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διαγραφής παρέχονται από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

 

Άρθρο 15      Δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας

(1) Έχετε το δικαίωμα πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα για διόρθωση σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση των δικαιωμάτων πληροφόρησης και διαγραφής θα πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν υπόψη και τα άρθρα 34 και 35 του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπροσθέτως, υπάρχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ και άρθρο 19 του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

(2) Διατηρείτε το δικαίωμα να λαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε αποθηκευμένα. Επίσης, έχετε το δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης της προσβασιμότητας ή, εκτός από την προαναφερθείσα αποθήκευση δεδομένων που γίνεται στο πλαίσιο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Για ερωτήσεις που αφορούν το θέμα της προστασίας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε οποιαδήποτε στιγμή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων Thorsten Werbeck (thorsten.werbeck@novoferm.de) ή στους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων του εκάστοτε αρμόδιου αντιπροσώπου.

(3) Για να μπορεί να γίνει η αφαίρεση της προσβασιμότητας σε δεδομένα, θα πρέπει τα εν λόγω δεδομένα να διατηρηθούν σε ένα κλειδωμένο αρχείο για λόγους ελέγχου. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων, εφόσον δεν υπόκεινται σε υποχρέωση αρχειοθέτησης που προβλέπεται από τον νόμο. Δεδομένου ότι υφίσταται τέτοια υποχρέωση, αφαιρούμε την προσβασιμότητα των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος.

(4) Έχετε τη δυνατότητα να μεταβάλετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας προβαίνοντας σε σχετική γνωστοποίησή μας χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Η ανάκληση είναι ανά πάσα στιγμή άτυπη και δεν απαιτεί αιτιολογία. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των ως άνω δηλωθέντων στοιχείων διεύθυνσης και επικοινωνίας της Novoferm (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συνεργατών και των αντιπροσώπων). Ενημερώστε μας κατά την επικοινωνία σας μαζί μας σχετικά με την συγκατάθεση διαβίβασης των δεδομένων στην εταιρεία της περιοχής σας.

 

Άρθρο 16      Τροποποίηση των κανονισμών για την προστασία δεδομένων

Επιφυλασσόμαστε της περιστασιακής προσαρμογής της παρούσας δήλωσης περί προστασίας δεδομένων, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες νομικές απαιτήσεις ή προκειμένου να μεταβάλλουμε τις υπηρεσίες μας που περιλαμβάνονται στη δήλωση περί προστασία δεδομένων, για παράδειγμα, σε περίπτωση δημιουργίας νέων υπηρεσιών ή λειτουργιών. Σε νέα σας επίσκεψη θα ισχύει τότε η νέα δήλωση περί προστασίας δεδομένων.

 

Άρθρο 17      Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων

(1) Έχετε το δικαίωμα, για λόγους οι οποίοι προκύπτουν από την ιδιότητά σας

 • ως χρήστης της ιστοσελίδας,

 • ως ενδιαφερόμενος για την επικοινωνία με εμάς, τους εμπορικούς συνεργάτες μας ή τους αντιπροσώπους μας,

 • ως εγγεγραμμένος χρήστης του Extranet ή μιας συνδεδεμένης πλατφόρμας συναλλαγών,

 • ή ως πελάτης της Novoferm,

να προβάλετε οποιαδήποτε στιγμή αντίρρηση στην επεξεργασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων επί της αρχής στάθμισης συμφερόντων).

(2) Σε περίπτωση προβολής αντιρρήσεων, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν εμείς ή ο αντισυμβαλλόμενός σας μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των προτιμήσεων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή η επεξεργασία χρησιμεύει στην προβολή ή υπεράσπιση έννομων αξιώσεων ή στην άσκηση δικαιωμάτων.

(3) Η αντίρρηση δύναται να γίνει άτυπα και να αποσταλεί στη διεύθυνσή μας που αναφέρεται στην παράγραφο.

 

 

Διαδικασία προστασίας δεδομένων για διαδικτυακές υπηρεσίες της Novoferm

Αρχεία δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΓΚΠΔ

 

1. Υπεύθυνη οντότητα υπό την έννοια της προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των νομικών διατάξεων σχετικά με την προστασία δεδομένων του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων) είναι η Novoferm GmbH

Περιοχή δωσιδικίας: Ειρηνοδικείο Coesfeld, αριθμός εμπορικού μητρώου 7771

Αριθμός μητρώου ΦΠΑ: DE811152143

Διαχειριστές

Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Πρόεδρος

Dipl.-Kfm. Thomas Hage

Dipl.-Ing. Dirk Gößling

Isselburger Str. 31

46459 Rees

Τηλ.:               (+49)02850-910-0

Τέλεφαξ:                   (+49)02850-910-646

Διαδίκτυο:

www.novoferm.com (Όμιλος Novoferm),

www.novoferm.de    (Novoferm Γερμανία)

 

για τον συνολικό ιστότοπο του ομίλου εταιρειών της Novoferm που συνίσταται από τα

 

                                              

www.novoferm.com

Διεθνής διακρατικός ιστότοπος προς πληροφόρηση των πελατών > Οδηγός προς τις ιστοσελίδες των τοπικών εμπορικών εταιρειών στα κράτη στόχος

 

www.novoferm.de

Κεντρική σελίδα της ευρωπαϊκής θυγατρικής εταιρείας της Novoferm GmbH. Για την περαιτέρω παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα έχει δημιουργηθεί η πύλη γνωστή ως "Extranet" για τους εγγεγραμμένους χρήστες του κοινού-στόχος που περιλαμβάνει αρχιτέκτονες, μεταποιητές (τεχνίτες και εμπορικούς επιχειρηματίες) και εμπόρους. Ως μία αμιγώς πλατφόρμα B2B με αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα, η πλατφόρμα σχετίζεται με την προστασία δεδομένων μόνο σε ό,τι αφορά τα κύρια δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών, εφόσον θεωρούνται εμπορικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια του ΓΚΠΔ. Η κεντρική σελίδα παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, το σύστημα εύρεσης ταχυδρομικού κώδικα και το εργαλείο διαμόρφωσης γκαραζόπορτας, για τον τελικό πελάτη (επίσης, καταναλωτή), ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις επιπλέον υπηρεσίες της σελίδας, δηλαδή τις παρεχόμενες υπηρεσίες της πλατφόρμας συναλλαγών NOVOSALES ή τις υπηρεσίες του SAP ηλεκτρονικού καταστήματος B2B, για το εξαγωγικό εμπόριο. Όλες οι λειτουργίες της σελίδας και των προσφερόμενων μέσω της σελίδας υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων περιγράφονται στη δήλωση περί προστασίας δεδομένων. Μέσω του συστήματος εύρεσης ταχυδρομικού κώδικα ο χρήστης βρίσκει τον εμπορικό συνεργάτη της Novoferm για τη συναλλαγή με τον τελικό πελάτη που αντιστοιχεί στον ταχυδρομικό κώδικα που εισήγαγε. Μέσω του εργαλείου διαμόρφωσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαβιβάσει την επιθυμητή (οπτική και τεχνική) σχεδίαση της γκαραζόπορτας που επιθυμεί στον εμπορικό συνεργάτη της Novoferm της περιοχής του (ταξινόμηση βάσει ταχυδρομικού κώδικα που εισήγαγε ο χρήστης), προκειμένου να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή μια συγκεκριμένη προσφορά. Ο στόχος και η έκταση του αιτήματος καθορίζεται από τον ίδιο τον χρήστη. Επίσης, η έκταση της συγκατάθεσης διαβίβασης και χρήσης των κύριων και λειτουργικών στοιχείων καθορίζεται από τον ίδιο τον χρήστη. Για τη συγκατάθεση του χρήστη θα πρέπει να είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Opt-in". Αιτήματα χωρίς συγκατάθεση δεν θα διαβιβάζονται στον εμπορικό συνεργάτη και δεν θα καταχωρούνται στο σύστημα υποψήφιων πελατών (leadsystem) για περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων.

Το σύστημα υποψήφιων πελατών (leadsystem) που περιγράφεται παρακάτω είναι η κεντρική υπηρεσία του ομίλου εταιρειών της Novoferm που σχετίζεται με την προστασία δεδομένων. Τα στοιχεία των αιτημάτων των χρηστών (λεγ. leads) που συλλέγονται μέσω των σχετικών με το σύστημα ιστοσελίδων του ομίλου (βλ. σχετικές πληροφορίες εκεί) καταγράφονται και αποθηκεύονται στο σύστημα, διαβιβάζονται στον εμπορικό συνεργάτη που υπάγεται στη δήλωση περί προστασίας δεδομένων της Novoferm για περαιτέρω επεξεργασία (απάντηση στο αίτημα του χρήστη) και ελέγχονται για τακτική, επαρκή και έγκαιρη απάντηση. Η ενδιάμεση αλληλογραφία μέχρι και την αποστολή προσφοράς στον τελικό πελάτη μπορούν να διεκπεραιωθούν από τους εγγεγραμμένους εμπορικούς συνεργάτες της Novoferm μέσω της λειτουργίας δημιουργίας προσφοράς της πλατφόρμας συναλλαγών NOVOSALES σε συμμόρφωση με την προστασία των δεδομένων μέσω του συστήματος. Οι υποψήφιοι πελάτες (leads) για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διαγράφονται από τον διαχειριστή του συστήματος της Novoferm GmbH (λειτουργικά και κύρια στοιχεία του χρήστη). Οι αντιπρόσωποι ή οι εμπορικοί συνεργάτες της Novoferm ή οι εμπορικοί συνεργάτες των αντιπροσώπων στα κράτη-στόχος αποκτούν πρόσβαση αποκλειστικά λαμβάνοντας γνώση και αποδεχόμενοι τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Novoferm GmbH και τους όρους χρήσης για τις υπηρεσίες του συστήματος (βλ. διαδικασία σύνδεσης και όροι χρήσης για το σύστημα υποψήφιων πελατών). Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων, ο αντιπρόσωπος ή ο εμπορικός συνεργάτης αποκλείεται από την περαιτέρω χρήση του συστήματος. Τα στοιχεία επικοινωνίας μέσω e-mail του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του ομίλου εταιρειών (κ. Thorsten Werbeck) είναι δημοσιευμένα σε όλες τις ιστοσελίδες (και στις εκάστοτε υπηρεσίες και στα εκάστοτε συστήματα) και είναι εύκολα προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή με τον κανόνα των δύο κλικ (two-click rule) μέσω του συνδέσμου "Δήλωση περί προστασίας των δεδομένων" ή της εκάστοτε ένδειξης για τη δήλωση συγκατάθεσης του χρήστη σχετικά με τη συλλογή των δεδομένων (σύνδεσμοι που παραπέμπουν στη δήλωση περί προστασίας των δεδομένων). Επισημαίνονται ρητώς τα δικαιώματα του χρήστη περί προβολής αντιρρήσεων προς τη δηλωθείσα συγκατάθεσή του, περί διόρθωσης, αφαίρεσης της προσβασιμότητας ή διαγραφής των δεδομένων του, καθώς και περί πληροφόρησης σχετικά με το ποια δεδομένα του αποθηκεύονται. Τα αρχεία των διαδικασιών δημοσιεύονται, επίσης, στην ιστοσελίδα στο παράρτημα της δήλωσης περί προστασίας των δεδομένων.

 

Ο νομικά ανεξάρτητος ιστότοπος www.tormatic.de/en της Novoferm Tormatic GmbH που συμμορφώνεται με τη γερμανική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και περί τηλεμέσων, αλλά και που υπόκειται στην ίδια νομική βάση, στους ίδιους κανόνες και στη βάση των ίδιων κανονισμών περί προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της B2B πλατφόρμας συναλλαγών του, Tormaticsales, και το προαναφερθέν συνδεδεμένο λειτουργικό σύστημα υποψήφιων πελατών (leads), διατηρεί η Novoferm GmbH ως εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων για τον όμιλο.

 

www.novofermalsal.com

www.novoferm.at

www.novoferm.dk

www.novoferm.cz

www.novoferm.gr

www.novofermindustrie.be

www.novoferm.it

www.novoferm.pl

www.novoferm.bg

 

 

Αντιπρόσωποι στον ιστότοπο του ομίλου με σύστημα υποψήφιων πελατών (leads):

 

Ισπανία

Διεύθυνση: Poligono Industrial de Guarnizo, 39611 Guarnizo-Cantabria

υπεύθυνος αντιπρόσωπος: Javier Perez Sanchez

χωρίς παρατηρήσεις

 

Αυστρία

Διεύθυνση: Roter Hof 1/1,2000 Stockerau

υπεύθυνος αντιπρόσωπος: Robert Gruber

Για τον αντιπρόσωπό μας στην Αυστρία διατηρούμε, επιπλέον, την πλατφόρμα συναλλαγών NOVOSALES AUSTRIA, παράλληλα με την B2B πλατφόρμα συναλλαγών NOVOSALES. Ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί περί προστασίας δεδομένων και οι ίδιοι όροι χρήσης που ισχύουν και για τους εμπορικούς και βιομηχανικούς χρήστες της πλατφόρμας συναλλαγών Novosales.

 

Δανία

Διεύθυνση: Fynsgade 1, 6520 Toftlund

υπεύθυνος αντιπρόσωπος: Anders Majland

χωρίς παρατηρήσεις

 

Τσεχική Δημοκρατία

Διεύθυνση: Petrovice u Karvine 570, 73572 Petrovice u Karvine

υπεύθυνος αντιπρόσωπος: Pavel Nekola

χωρίς παρατηρήσεις

 

Ελλάδα

Διεύθυνση: Ασκληπιού 19, 14572 Κρυονέρι, Αθήνα

υπεύθυνος αντιπρόσωπος: Μιχάλης Μανουσόπουλος

χωρίς παρατηρήσεις

 

Βέλγιο

Διεύθυνση: Boomsesteenweg 75, 2630 Aartselaar

υπεύθυνος αντιπρόσωπος: René van Luijn

χωρίς παρατηρήσεις

 

Ιταλία

Διεύθυνση: Via A.Volta 1, 35012 Camposampiero υπεύθυνος αντιπρόσωπος: Dr. Mario Francescato

χωρίς παρατηρήσεις

 

Πολωνία

Διεύθυνση: Ul.Sowia 13 F, 62-080 Tarnowo Podgome υπεύθυνος αντιπρόσωπος: Tomasz Chmielewski

χωρίς παρατηρήσεις

 

Βουλγαρία

Διεύθυνση: Quarter "Hadji Dimitar" Vitinia 2 J Street 2 floor Office Novoferm, 1517 Σόφια

υπεύθυνος αντιπρόσωπος: Ruslan Neychev

χωρίς παρατηρήσεις

 

 

www.novoferm.fr

www.novoferm.ch

www.novoferm-romania.ro

www.novoferm.be

www.novoferm.nl

 

Αντιπρόσωποι στον ιστότοπο του ομίλου χωρίς σύστημα υποψήφιων πελατών (leads)

 

Γαλλία

Διεύθυνση: Z.i. les Redoux, 44270 Machecoul υπεύθυνος αντιπρόσωπος: Michel Akoum

χωρίς παρατηρήσεις

 

Ελβετία

Διεύθυνση: Höchmatt 3, 4616 Kappel (SO) υπεύθυνος αντιπρόσωπος: Thomas Hage

Ο αντιπρόσωπός μας στην Ελβετία, στη βάση τοπικής νομικής εξέτασης, έχει εξετάσει και επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση της δήλωσής μας περί προστασίας των δεδομένων στη βάση του ΓΚΠΔ με το ελβετικό δίκαιο.

 

Ρουμανία

Διεύθυνση: Soseaua Gherase 66-70, 23397 Βουκουρέστι υπεύθυνος αντιπρόσωπος: Mircea Bosincian

χωρίς παρατηρήσεις

 

Βέλγιο τελικοί πελάτες

Διεύθυνση: Mechelseweg 87, 1880 Kapelle o/d Bos αντιπρόσωπος: Willy Feryn

χωρίς παρατηρήσεις

 

Ολλανδία

Διεύθυνση: Industrieweg 4, 6040 KB Roermond υπεύθυνος αντιπρόσωπος: Franz-Wilhelm Rieder, Antonio Venneri

χωρίς παρατηρήσεις

 

 

 

 

Οι αντιπρόσωποι στη Μεγάλη Βρετανία με τον ιστότοπο www.novoferm.co.uk και στην Ουγγαρία με τον ιστότοπο www.novoferm.hu διατηρούν ιστοσελίδες που δημιούργησαν, φιλοξενούν και διατηρούν οι ίδιοι ανεξάρτητα από τον δικτυακό τόπο του ομίλου και ενεργούν με δική τους ευθύνη για τη συμμόρφωση των σελίδων στη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και περί τηλεμέσων.

Η δήλωσή μας περί προστασίας των δεδομένων και η περιγραφή των διαδικασιών μας δεν εφαρμόζονται σε αυτές τις σελίδες.

 

2. Ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 του ΓΚΠΔ για τις επιχειρήσεις

 • Novoferm GmbH, Isselburger Str. 31, 46459 Rees

 • Novoferm Vertriebs GmbH, Schüttensteiner Str. 26, 46419 Isselburg

 • Novoferm Riexinger Türenwerke GmbH, Industriestr. 12, 74336 Brackenheim

 • Novoferm tormatic GmbH, Eisenhüttenweg 6, 44145 Dortmund

 • TST Tor System Technik GmbH, Willi-Bleicher-Str. 7, 52353 Düren

  ορίζεται ο:

   

  κ. Thorsten Werbeck

Isselburger Str. 31, 46459 Rees

Email: thorsten.werbeck@novoferm.de

 

3. Τα δεδομένα των χρηστών για υπηρεσίες της ιστοσελίδας αποθηκεύονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για τη διάρκεια της χρήσης και διαγράφονται μετά το πέρας της επίσκεψης. Τα δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται ελεύθερα στο πλαίσιο ενός αιτήματος επεξεργάζονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για την επεξεργασία του αιτήματος και στο πλαίσιο της παραχωρηθείσας συγκατάθεσης, διαβιβάζονται στον ενδεδειγμένο εμπορικό αντιπρόσωπο προς επεξεργασία του αιτήματος και διαγράφονται μετά την επεξεργασία του. Κύρια στοιχεία εγγραφής αποθηκεύονται για τη διάρκεια της σύμβασης χρήσης και συλλέγονται, αποθηκεύονται και διαγράφονται στη βάση των συμφωνηθέντων όρων χρήσης. Παραπέμπουμε στη διαδικασία προστασίας δεδομένων για τη διαχείριση των λειτουργικών στοιχείων που προβλέπονται από τη σύμβαση κατά τις λειτουργικές δραστηριότητες.

 

4. Τα υποκείμενα των δεδομένων είναι

 

 • αρχικά, όλοι οι χρήστες των ιστοσελίδων μας στον προαναφερθέντα ιστότοπο του ομίλου

 • έπειτα, υποκείμενα που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας

 • στη συνέχεια, υποκείμενα που υποβάλλουν αιτήματα, των οποίων καταγράφονται τα κύρια στοιχεία επικοινωνίας και διαβιβάζονται στους κατά τόπον αρμόδιους (βλ. παραπάνω) αντιπροσώπους ή εμπορικούς συνεργάτες προς επεξεργασία του αιτήματος και αποθηκεύονται για έλεγχο της επεξεργασίας στο σύστημα υποψήφιων πελατών (leads)

 • έπειτα, οι πιθανοί και πραγματικοί πελάτες, τα δεδομένα των οποίων επεξεργάζονται από εγγεγραμμένους χρήστες (αντιπροσώπους και εμπορικούς συνεργάτες) κατά τη λειτουργία δημιουργίας προσφοράς του ηλεκτρονικού καταστήματός μας προς επεξεργασία των αιτημάτων τους, προσκλήσεων για αποστολή προσφοράς ή προς περαιτέρω εκτέλεση της σύμβασης (νέα παραγγελία, αιτήσεις εγγύησης κ.ά.). Οι διαδικασίες συναλλαγών αποθηκεύονται για ένα διάστημα 6 (έξι) ετών για τους αντιπροσώπους ή του εμπορικούς συνεργάτες. Ως αντισυμβαλλόμενοι του πελάτη, αυτοί φέρουν την πλήρη ευθύνη για την προστασία των δεδομένων εκτός της σφαίρας επιρροής μας (σύστημα υποψήφιων πελατών, πλατφόρμες συναλλαγών).

 

5. Το είδος των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι

 

 • αρχικά, τα ανώνυμα δεδομένα των χρηστών που περιλαμβάνονται συγκεκριμένα στην παρούσα δήλωση για στατιστικούς σκοπούς και για λόγους βελτιστοποίησης της φιλικότητας του ιστοτόπου μας προς τον χρήστη

 • τα κύρια στοιχεία που παρέχονται, κατά την επικοινωνία από τον χρήστη, στην εκάστοτε μάσκα εισόδου, τα οποία είναι σχετικά με τον στόχο του αιτήματος του χρήστη και περιλαμβάνουν, εκτός από αναγκαία για την επεξεργασία, ενίοτε χαρακτηρισμένα με αστερίσκο (*), στοιχεία επικοινωνίας (στοιχεία διεύθυνσης), συμπληρωματικά ελεύθερα πεδία δεδομένων για πιο άνετη ή άμεση επικοινωνία (στοιχεία τηλεφώνου) και πεδία ελεύθερου κειμένου για περιορισμένα μηνύματα κειμένου. Εκτός από εντολές επεξεργασίας ή περιορισμού της δήλωσης συγκατάθεσης, ο χρήστης δύναται να διαβιβάζει επίσης λειτουργικά δεδομένα ως προς το περιεχόμενο του αιτήματός του.

 • Κατά τη χρήση του συστήματος αναζήτησης ταχυδρομικού κώδικα απαιτείται μόνο η προσωρινή συμπλήρωση ενός οποιουδήποτε ταχυδρομικού κώδικα και δεν θα γίνεται κανένας συσχετισμός με τον χρήστη.

 • Κατά τη χρήση του εργαλείου διαμόρφωσης το αρχείο των δεδομένων του χρήστη θα αποθηκεύεται μόνο κατόπιν ρητού αιτήματός του και θα διαβιβάζεται με τη ρητή του συγκατάθεση ("opt-in") στους κατά τόπον αρμόδιους εμπορικούς συνεργάτες. Επίσης, για τον σκοπό αυτό, ο χρήστης πρέπει να παρέχει τα κύρια στοιχεία ενός αιτήματος επικοινωνίας, προκειμένου το αίτημά του για τη σχεδίασή του να είναι επεξεργάσιμο. Με τα κύρια στοιχεία του θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται τα τεχνικά και οπτικά δεδομένα της σχεδίασής του.

 • Κατά την εγγραφή και τη σύναψη της σύμβασης χρήσης συλλέγονται όλα τα απαιτούμενα κύρια δεδομένα για την επεξεργασία της σύμβασης και την ασφαλή ταυτοποίηση του εμπορικού συνεργάτη. Για τη χρήση των πλατφορμών B2B (Extranet, πλατφόρμες συναλλαγών, ηλεκτρονικό κατάστημα, σύστημα υποψήφιων πελατών) απαιτούνται επιπλέον κύρια στοιχεία του χρήστη για την εξακρίβωση της επιχειρηματικής ιδιότητας υπό την έννοια του άρθρου 13 του γερμανικού Αστικού Κώδικα, καθώς και τα κύρια στοιχεία εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Για τη χρήση της λειτουργίας δημιουργίας προσφοράς των πλατφορμών συναλλαγών και τη χρήση των λειτουργιών του συστήματος υποψήφιων πελατών (leads) συλλέγονται επιπλέον δεδομένα ως προς τα υπεύθυνα άτομα υπό την έννοια της προστασίας των δεδομένων (έλεγχος της πρόσβασης σε δεδομένα), όπως εξατομικευμένες διευθύνσεις e-mail και ασφαλείς κωδικοί πρόσβασης.

 • Κατά την επεξεργασία των υποψήφιων πελατών (leads), συλλέγονται, υπό περιστάσεις, πρόσθετα ατομικά λειτουργικά στοιχεία που απαιτούνται για την επεξεργασία του εκάστοτε αιτήματος και ενώνονται και επεξεργάζονται με τα στοιχεία του αιτήματος. Μπορεί να πρόκειται για ερωτήσεις που αφορούν την καταλληλότητα του επιλεγμένου προϊόντος της Novoferm ή συγκεκριμένο σημείο εγκατάστασης (π.χ. της γκαραζόπορτας) στο οικόπεδο ή στο κτίριο του χρήστη.

 

6. Πιθανοί αποδέκτες των δεδομένων είναι

 

 • οι συνεργάτες στους οποίους διαβιβάζονται τα δεδομένα και που καθορίστηκαν κατά την ενημέρωση της συγκατάθεσης (αντιπρόσωποι ή εμπορικοί συνεργάτες της Novoferm GmbH, π.χ. η Novoferm Vertriebs GmbH για την B2B αγορά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή ο εκάστοτε κατά τόπον αρμόδιος εμπορικός συνεργάτης ή ο εκάστοτε υπεύθυνος για ερωτήσεις που προέρχονται από την ευρωπαϊκή αγορά αντιπρόσωπος του κράτους το οποίο αφορά το αίτημα του χρήστη).

 • μερικοί εργαζόμενοι στον οργανισμό προστασίας δεδομένων και που υποχρεώνονται από τη δήλωση περί προστασίας των δεδομένων της Novoferm για την τήρηση απορρήτου, ειδικότερα υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστές του συστήματος και εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων.

 • οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων (πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων και γενικά υπηρεσιών), οι οποίοι υποχρεούνται συμβατικώς για την τήρηση απορρήτου και υπάγονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας δεδομένων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στην παρούσα δήλωση.

 

7. Η επεξεργασία δεδομένων εκτός του άμεσου πεδίου ισχύος του ΓΚΠΔ πραγματοποιείται μόνο για τους χρήστες από την Ελβετία στη βάση της ελβετικής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων. Επιπλέον, φροντίζουμε να διασφαλίζουμε και για τους χρήστες μας από την Ελβετία τουλάχιστον την τήρηση του ευρωπαϊκού επιπέδου προστασίας των δεδομένων.

 

8. Η διαγραφή δεδομένων του χρήστη που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένες λειτουργίες πραγματοποιείται άμεσα, το αργότερο μετά το τέλος της χρήσης. Η διαγραφή των δεδομένων των αιτημάτων πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματος, εφόσον δεν εξακολουθούν να μένουν αποθηκευμένα λόγω μιας τρέχουσας συναλλαγής και διαγράφονται στη βάση της διαδικασίας διαγραφής δεδομένων που αφορούν τη σύμβαση (βλ. παραπάνω).

 

9. Επίπεδο και μέτρα προστασίας (άρθρο 32 του ΓΚΠΔ)

 

Το επίπεδο προστασίας των στοιχείων διεύθυνσης θεωρείται σχετικά χαμηλό, όπως συνήθως συμβαίνει στην περίπτωση δημόσιων αρχείων. Τα ατομικά στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τα λειτουργικά στοιχεία για συγκεκριμένα αιτήματα σχετικά με εγκαταστάσεις, τα θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικά, καθώς στη χειρότερη περίπτωση παράνομης πρόσβασης σε δεδομένα με εγκληματική πρόθεση, και σε συνδυασμό με τα στοιχεία διεύθυνσης, μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί την προσωρινά μειωμένη ασφάλεια του κτιρίου κατά τη διάρκεια εργασιών για πόρτες, πύλες και άλλα σημεία του κτιρίου του χρήστη. Οι κίνδυνοι απώλειας δεδομένων δεν θα συνεπάγονταν, αντ’ αυτού, κανένα πρόβλημα. Επίσης, συγκεκριμένα αιτήματα των χρηστών μπορούν να αποκατασταθούν (αναπαραχθούν) χωρίς πρόβλημα με τις λειτουργίες των υπηρεσιών με μικρό έως ελάχιστο κόστος για τον χρήστη.

 

Η διαβίβαση των αιτημάτων για τη σύναψη σύμβασης με συγκεκριμένα δεδομένα των χρηστών μέσω φορμών επικοινωνίας ή του εργαλείου σχεδίασης πραγματοποιείται ήδη κρυπτογραφημένα (τεχνολογία SSL).

 

Οι διαχειριστές του συστήματός μας εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται ταξινομούνται αποκλειστικά βάσει του συγκεκριμένου υποψήφιου πελάτη (lead) και έτσι βάσει του συγκεκριμένου αιτήματος του χρήστη. Οι λειτουργίες του συστήματος υποψήφιων πελατών (leads) εξασφαλίζουν ότι το σύνολο των δεδομένων του χρήστη μπορεί να διαβαστεί και να επεξεργαστεί αποκλειστικά από τον κατά τόπον αρμόδιο αντιπρόσωπο και τους εμπορικούς συνεργάτες του. (π.χ. αίτημα χρήστη από Γερμανία > Πρόσβαση της Novoferm Vertriebs GmbH, αίτημα χρήστη από Νυρεμβέργη > επιπλέον πρόσβαση του εμπορικού συνεργάτη που δραστηριοποιείται στη Νυρεμβέργη, ο οποίος υποβάλλει την προσφορά σύμβασης για την παράδοση της γκαραζόπορτας ή για την κατασκευή πορτών πυρασφάλειας).

 

Κάθε πρόσβαση στο σύστημα είναι εξατομικευμένη, προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης και πραγματοποιείται μόνο από άτομα, τα οποία υποχρεούνται συμβατικώς να εφαρμόζουν τους κανονισμούς προστασίας των δεδομένων της Novoferm GmbH και το ευρωπαϊκό (και, όπως ήδη αναφέρθηκε, το ελβετικό) επίπεδο προστασίας των δεδομένων στον δικό τους οργανισμό.

 

Η διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων διασφαλίζονται μέσω φυσικών και τεχνικών μέτρων προστασίας (τείχος προστασίας, ασφαλείς διακομιστές σε κέντρα δεδομένων, συστήματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, κ.ά. που είναι τεχνολογίας αιχμής), όπως αναφέρθηκε στη γενική διαδικασία προστασίας των δεδομένων.

 

Η αποκατάσταση των δεδομένων του συστήματος διασφαλίζεται μέσω της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας κατά την προαναφερθείσα γενική διαδικασία αποκατάστασης.

 

Ο έλεγχος, η εκτίμηση και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας διασφαλίζονται μέσω της διαδικασίας ελέγχου, εκτίμησης και αξιολόγησης του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του ομίλου μας.

  

Isselburg, Μάιος 2018

Thorsten Werbeck